1002 10B Decentrale warmtapwaterbereider in WKO installatie met voorverwarmer en bewaking van de minimale voedingstemperatuur van de warmtepomp

Decentrale warmtapwaterbereider in WKO installatie met tapwater voorverwarmer en bewaking van de minimale voedingstemperatuur van de Ecoon W2 warmtepomp

Naar basisconcept

Beschrijving


Voorbeeldschema van een woninginstallatie die middels een driepijp-systeem is aangesloten op een WKO centrale en waarvan de aanvoertemperatuur nooit boven de 40°C. komt. Door het aanleggen van een extra retourleiding kan dit voorbeeld worden omgezet naar een vierpijp-systeem. Voor het maken van warmtapwater onttrekt de warmtepomp zo veel mogelijk warmte uit de retour van het afgiftesysteem. Mocht het afgiftesysteem geen of te weinig energie kunnen leveren dan wordt het tekort vanuit de WKO aanvoer aangevuld. Door de instelbare aanvoertemperatuur van de thermische voeding van de warmtepomp kan er voorkeur worden gegeven aan een hoge COP of een lage retourtemperatuur. Het tapwater wordt voorverwarmd door het warmtenetwerk met als voordeel:
  • bij restwarmtebenutting hogere systeem COP


  • vergroting van het warmtapwatervermogen


  • back-up bij uitval van de warmtepomp


Meer installatievoorbeelden

 

Zonder voorverwarmer Met voorverwarmer
Geïntegreerd met binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Gescheiden van binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Utiliteit