1001 10A Decentrale warmtapwaterbereider in een laag temperatuur warmtenet met voorverwarmer en bewaking van de minimale voedingstemperatuur van de warmtepomp

Decentrale warmtapwaterbereider in een laag temperatuur warmtenet met voorverwarmer en bewaking van de minimale voedingstemperatuur van de warmtepomp

Naar basisconcept

Beschrijving


Voorbeeldschema van een woninginstallatie die middels een tweepijp-systeem is aangesloten op een warmtenet waarvan de aanvoertemperatuur nooit boven de 40°C. komt. Voor het maken van warmtapwater onttrekt de warmtepomp zo veel mogelijk warmte uit de retour van het afgiftesysteem. Mocht het afgiftesysteem geen of te weinig energie kunnen leveren dan wordt het tekort vanuit de systeemaanvoer aangevuld. Het tapwater wordt voorverwarmd door het warmtenetwerk met als voordeel: -
  • bij restwarmtebenutting hogere systeem COP


  • vergroting van warmtapwatervermogen


  • back-up bij uitval van de warmtepomp


Meer installatievoorbeelden

 

Zonder voorverwarmer Met voorverwarmer
Geïntegreerd met binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Gescheiden van binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Utiliteit