601 6A Decentrale warmtapwaterbereider in tweepijp-warmte- en koudenetten met 365 dagen de mogelijkheid tot verwarmen

Decentrale warmtapwaterbereider in tweepijp-warmte- en koudenetten met 365 dagen de mogelijkheid tot verwarmen

Naar basisconcept

Beschrijving


Voorbeeldschema van een woninginstallatie die middels een tweepijp-systeem is aangesloten op een WKO centrale (warmte en koude levering). De temperatuur van de WKO installatie is in de winter voldoende hoog om de woning te verwarmen en in de zomerperiode levert de WKO centrale koude voor passief koelen. In de woning maakt een kleine warmtepomp warmtapwater en slaat dat op in een buffer. De buffer is in verschillende groottes leverbaar zodat aan iedere comfortklasse van CW3 tot CW6 - en meer, kan worden voldaan.Voor het maken van warmtapwater onttrekt de warmtepomp zo veel mogelijk warmte uit de retour van het afgiftesysteem. Mocht het afgiftesysteem te weinig energie kunnen leveren dan wordt het tekort vanuit de WKO aanvoer aangevuld. De menginjectieregeling (Ecoon MI) zorgt voor de juiste aanvoertemperatuur naar het afgiftesysteem van de woning. Tevens controleert de regeling of de warmte- en koudevraag vanuit de woning is afgestemd op het aanbod van het netwerk. Mocht dat niet zo zijn dan wordt bij warmtevraag de warmtepomp ingezet voor het verwarmen van de woning. In het voorbeeldschema zijn de ruimten individueel nageregeld middels de optionele HCE20 zoneregeling.


Meer installatievoorbeelden

 

Zonder voorverwarmer Met voorverwarmer
Geïntegreerd met binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Gescheiden van binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Utiliteit