204 2D Warmtapwaterbereider in combinatie met een systeem waarvan de aanvoertemperatuur niet boven de 40°C. kan komen

Naar basisconcept

Beschrijving


 Voorbeeldschema van een woninginstallatie die is aangesloten op een laagtemperatuur warmtenet, waarvan de aanvoer nooit hoger is dan 40°C. De thermische voeding (bron) voor de warmtepomp wordt direct op het warmtenet aangesloten. Dit systeem kan worden toegepast in restwarmtenetten, of in combinatie met bestaande stadsverwarmingsnetten waarvan de bestaande retour als aanvoer voor deze woning wordt aangeboden. In dit voorbeeld zijn afgiftesysteem en de warmtapwaterbereiding niet van elkaar afhankelijk.


Meer installatievoorbeelden

 

Zonder voorverwarmer Met voorverwarmer
Geïntegreerd met binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Gescheiden van binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Utiliteit