302 3B Compensatie circulatie- en stilstandsverliezen in warmtapwaternetten

Compensatie circulatie- en stilstandsverliezen in warmtapwaternetten

Naar basisconcept

Beschrijving


Collectieve warmtapwatersystemen met een circulatienet moeten permanent de warmteverliezen in het circulatienet aanvullen om aan de wettelijke eisen voor de minimale retourtemperatuur te voldoen. Omdat het om hoge temperaturen gaat met relatief geringe vermogens ten opzichte van de warmwaterinstallatie kost dit in verhouding veel energie en belast het de installatie onevenredig. Zo zullen HR ketels niet meer condenseren en zal de retour van collectieve netten, veelal stadsverwarming, veel hoger uitvallen dan wenselijk is. Vooral in periodes dat er geen of weinig warmtapwater wordt gebruikt zijn bestaande systemen zeer inefficiënt. Het schema laat een warmtapwater oplaadsysteem en een boiler zien waarbij de Ecoon W2 warmtepomp de retour van het circulatienet opwarmt naar b.v. 65 of zelfs 70˚C. Het kleine buffervat is opgenomen omdat circulatie over het tapwaternet niet altijd gegarandeerd is. De brontemperatuur van de warmtepomp wordt op zijn maximum van 40˚C. geregeld Er kunnen meerdere ondersteunende warmtepompen in een net geplaatst worden, met name interessant als er restwarmte van een lagere temperatuur in het gebouw beschikbaar is. Let op: Om dit systeem goed te laten functioneren moet(en) de warmtepomp(en) ten minste de warmteverliezen van het circulatienet compenseren.


Meer installatievoorbeelden

 

Zonder voorverwarmer Met voorverwarmer
Geïntegreerd met binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Gescheiden van binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Utiliteit