Selectietool installatievoorbeelden

Bij installaties zonder demarcatie zijn afleverset, warmtepomp en de regeling van de binnenistallatie geintegreerd. Bij installaties met demarcatie is de binneninstallatie gescheiden van de rest. Het boilervat kan zowel bij de woninginstallatie horen als bij het warmtenet.
Bij aanvoer van 100% hernieuwbare warmte is het aantrekkelijk het tapwater eerst voor te verwarmen uit het warmtenet. De warmtepomp vult daarna het tekort aan. Bij de overige installaties vergroot de voorverwarmer de capaciteit en is tevens back-up voor de warmwater voorziening.
Er zijn een aantal systemen mogelijk. - Twee pijp, alleen warmte - twee pijp met een collectie change-over -3 en 4 pijp systemen. De functie verschilt niet, alleen is de retour gecombineerd
Komt de aanvoertemperatuur (soms) boven de 40°C?
Bij sommige installaties is het mogelijk de retourtemperatuur vanaf de warmtepomp in te stellen. Daarmee kan een keuze worden gemaakt tussen een verlaagde retourtemperatuur over een verhoogd rendement
Bij twee pijp systemen met een collectieve change-over bestaat de mogelijkheid om met de warmtepomp, gedurende de zomerperiode met de warmtepomp te verwarmen.
Indien er geen koelleiding aanwezig is bestaat de mogelijkheid actief te koelen met de warmtepomp

 

 

Zonder voorverwarmer Met voorverwarmer
Geïntegreerd met binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Gescheiden van binnen-installatie Woningbouw Woningbouw
Utiliteit