801 8A Warmtapwaterbereider met voorverwarmer. Het afgiftesysteem, met actieve koelmogelijkheid, levert tevens thermische voeding voor de warmtepomp

Legenda

1 Warmtepomp 2 Boilervat 32 Warmtemeter T15 Temperatuur warmtenet T31 Aanvoertemperatuur afgiftesysteem P31 Circulatiepomp afgiftesysteem V12 Afsluiter voorverwarmer 1/0 V13 Volumebegrenzer V31 Mengafsluiter afgiftesysteem V32 Drukverschilregeling V41 Thermische zoneafsluiters A/B Warmtenet KW Koudwaterinlaat WW Warmtapwater

Beschrijving <p>
Voorbeeldschema van een woninginstallatie die is aangesloten op een laagtemperatuur Warmtenet. Het concept laat echter ook toe dat er tijdelijk met een hogere aanvoertemperatuur wordt gewerkt. De aanvoertemperatuur naar de woning wordt bepaald door de optionele HCE20 zoneregeling en geregeld door de Ecoon MI regeling. Bij het ontbreken van de HCE20 bepaalt de Ecoon MI middels de woonkamertemperatuur de gewenste aanvoertemperatuur. Bij boilervraag zal de voorverwarmer het tapwater zo veel mogelijk voorverwarmen. Indien de aanvoertemperatuur boven een ingestelde waarde komt wordt de warmtepomp geblokkeerd. De warmtepomp onttrekt zijn warmte aan het afgiftesysteem van de woning, dat kunnen vloerverwarming of laagtemperatuurconvectoren zijn. Tijdens het stookseizoen zal daardoor bij warmtepompbedrijf de retour naar het warmtenet verlaagd worden en in de zomerperiode kan er met het afgiftesysteem gekoeld worden. Door middel van een extern contact kan de passieve koeling worden geactiveerd. De warmtepomp wordt daarmee permanent aangezet en de vrijkomende warmte wordt aan het boilervat of het netwerk afgegeven. Dit kan alleen als de netbeheerder dat toestaat. Bij storing van de warmtepomp zal de voorverwarmer als back-up worden ingezet.</p>

Terug naar voorbeeld